Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Kongreso programa

KONGRESO DIENA VILNIUJE

2012 m. gegužės 7 d. (pirmadienis)

Viešbutis „Holiday Inn Vilnius“ (Šeimyniškių g. 1, Vilnius)

PROGRAMA

8.30–9.30

Dalyvių registracija

9.30–10.15

Kongreso atidarymas

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Marija Aušrinė Pavilionienė

Tarptautinio produktyviojo mokymosi projektų ir mokyklų tinklo (INEPS) prezidentė Angela Passa

10.15–12.00

Plenarinė sesija

Produktyvusis mokymasis kaip „Alternatyviojo ugdymo“ projekto dalis

Simona Plienaitytė, projekto „Alternatyvusis ugdymas“ vadovė. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Pagrindiniai žingsniai ir svarbiausi klausimai diegiant produktyviojo mokymosi modelį

Holger Mirow, Europos Produktyviojo mokymosi instituto direktorius

„Mąstymo konferencija“

Ričardas Ališauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjas

12.00–13.00

Pietūs

13.00–14.30

Mokslo ir verslo sanglauda

Vaidotas Levickis, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Projektų departamento direktorius

Produktyvusis mokymasis JAV: ištakos, raida ir šiandieninė situacija

Bret Schlesinger (JAV), Nacionalinės alternatyviojo ugdymo akademijos direktorius, INEPS Administracinės tarybos narys

Alan Cheng  (JAV), “City-As-School” mokyklos direktorius

Produktyviojo mokymosi mokytojo kompetencijos

Juha Lahtinen (Suomija), ekspertas, konsultantas, INEPS Administracinės tarybos narys

14.30–15.00

Kavos pertrauka

15.00–16.00

Pirmoji INEPS generalinė asamblėja

16.00–17.00

Idėjų mugė „Produktyvusis mokymasis mano šalyje“

KONGRESO DIENA KAUNE

2012 m. gegužės 10 d. (ketvirtadienis)

Verslo lyderių centras BLC (Kristijono Donelaičio g. 62, Kaunas)

PROGRAMA

11.30–12.00

Dalyvių registracija, kava.

12.00–12.30

Renginio atidarymas. Svečių sveikinimo žodis

12.00–13.00

I plenarinė sesija: pranešimai ir pristatymai

Antanas Drungilas, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Simona Plienaitytė, projekto „Alternatyvusis ugdymas“ vadovė, Švietimo aprūpinimo centras

Prof. habil. dr. Gediminas Merkys, Kauno technologijos universiteto Sociologijos katedros vedėjas, Socialinių tyrimų laboratorijos vedėjas.

Vilija Adaškevičienė, Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo poskyrio vedėja

Vaidotas Levickis, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Projektų departamento direktorius

Evaldas Pliokštys, Kauno apskrities VPK Girstupio PN vyresnysis tyrėjas, Asta Melajevienė, Kauno apskrities VPK Girstupio PN specialistė

14.00–14.40

Pietūs

14.40–17.00

II plenarinė sesija: pranešimai, pasisakymai

Jaunimo mokyklos vadovas. Koks jis?

Antanas Bagdonas, Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas.

Jaunimo mokykla – alternatyvusis ugdymas

Juozas Budrys, Radviliškio jaunimo mokyklos direktorius, Jaunimo mokyklų tarybos pirmininkas

Inovatyvus vadovavimas

Tomas Lagūnavičius, Kauno jaunimo mokyklos direktorius

Jaunimo mokyklos mokinių motyvacijos skatinimas

Lina Ševčiukienė, Kauno jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tarpasmeninių santykių gerinimas, siekiant psichologinės mokyklos bendruomenės gerovės

Oksana Slapšienė, Kauno jaunimo mokyklos psichologė

Specialistų indėlis į alternatyvųjį ugdymą

Marija Astrauskienė, Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos psichologė.

Kūrybiškumo ugdymas per asmeniškai patrauklią darbinę veiklą

Egidija Žukienė, Dalia Šlajienė, Edmundas Naujokas, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos komanda.

Teisė mokyti – pareiga mokytis

Alma Jociuvienė, Kėdainių jaunimo mokyklos direktorė

Projekto metodas, kaip alternatyviojo ugdymo galimybė

Loreta Tamulaitienė, Šiaulių jaunimo mokyklos direktorė

Kaip padėti jaunimiečiui būti – tapti lyderiu?

Edita Vainienė, A. Puškino gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

14.30–15.00

Kavos pertrauka

16.00–17.00

Apibendrinimas. Kava.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2