Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų: sveikatos priežiūra Kėdainių jaunimo mokykloje

Lap 11 2011

Sveikatos priežiūros tikslas mokykloje – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą. Kėdainių jaunimo mokyklos bendruomenė, dalyvaudama Respublikos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklų programoje, organizuoja įvairią sveikatos priežiūros ir jos tausojimo veiklą.Mokykla aktyviai dalyvauja „Sveikatiados“ projekte. Lapkričio 8-oji – Europos sveikos mitybos diena, kurią minint kartu su mokytoja L.Vilčinskaite 9-10 klasių mokiniams vestos integruotos biologijos pamokos. Jų tikslas – atskleisti pagrindines mitybos funkcijas, ypatumus ir pagrindines mitybos klaidas, supažindinti su maisto ir mitybos poveikiu sveikatai, ugdyti tinkamus maitinimosi įgūdžius. Pamokų metu buvo demonstruojamos skaidrės, mokiniai pildė anketas „Mano sveika mityba“, apie tai paruoštas ir informacinis stendas.Mokiniai mokomi ne tik teisingai maitintis. Jiems suteikiama žinių apie asmens higieną, infekcines ligas ir jų profilaktiką. Su mokiniais kalbamasi apie burnos higieną, akių saugojimą, imuniteto stiprinimą, erkių platinamas ligas, lytiškai plintančias ligas, apie tai, kaip reikėtų elgtis gripo epidemijos metu. Aptariami ir žalingi įpročiai: biologijos, chemijos, etikos pamokose mokiniai gauna papildomos informacijos apie rūkymo, alkoholio, narkotinių medžiagų žalą ir jų poveikį sveikatai, mokykloje organizuojamos dokumentinių videofilmų peržiūros; paskutinės peržiūros metu rodytas filmas „Alkoholis veža?“.Pokalbiams, paskaitoms kviečiami Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai. Vienas tokių susitikimų – renginys „Kraujo vėžio rūšys, jų gydymo galimybės“ – vyko spalio 27 d., kuriame pristatytas filmas apie kaulų čiulpų donorystę ir diskutuota su visuomenės sveikatos biuro direktore D.Avižiuviene, vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialiste A.Butkiene, lektore V.Kalaimaite, atstovaujančia onkohematologinių ligonių bendrijai „Kraujas“.Mokykloje nemažai dėmesio skiriama fiziniam aktyvumui: teikiama pagalba kūno kultūros mokytojai J.Jakienei komplektuojant fizinio ugdymo grupes, kiekvienais metais vyksta rudens krosai, įvairios sporto šventės. Spalio 21 d. mokykla prisidėjo skatinant jaunimo fizinį aktyvumą dalyvaudama programoje „Augsiu aktyvus 2011“.Mokyklos stendas nuolat pilnas informacinių biuletenių apie sveikatą: „Narkotikų pavojai“, „Tuberkuliozė“, „Sveikas gyvenimo būdas“, „Sveika aplinka“, „Patarimai norintiems mesti rūkyti“, „Saugokime savo širdį“ ir kt.Mokykloje nuosekliai dirba sveikatos taryba, vadovaujama direktorės pavaduotojos ugdymui G.Stasytienės. Į tarybos veiklą įtraukti mokytojų, mokinių, tėvų atstovai. Bendruomenės sveikatingumo stiprinimu itin rūpinasi mokyklos direktorė A.Jociuvienė, koordinuodama projektų veiklą ir teikdama idėjų naujoms sveikatingumo strategijoms įgyvendinti.Eilę metų konsultuodama, organizuodama mokyklos bendruomenės sveikatos švietimą, skaičiuoju ir analizuoju mokinių vystimosi sutrikimus. Informaciją apie mokinių sveikatą teikiu sveikatos biurui, supažindinu mokyklos bendruomenę. Tik kartu dirbdami pasieksime gerų rezultatų.Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė A.Variakojienė

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2