Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Filtras
  • Pradėti projekto „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ vykdymo darbai

    eu2009 m. sausio 9 d. pasirašyta trišalė Mokyklų tobulinimo programos plius (MTPplius) projekto „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ finansavimo ir administravimo sutartis buvo suplanuotų projekto darbų pradžia. Viena iš projekto veiklų – specializuotų straipsnių, atliepiančių projekto problematiką, vertimas į lietuvių kalbą. Numatyta, kad projekto vykdymo metu bus išversta 1200 puslapių straipsnių. Balandžio mėnesį projekto vykdytojai pasirašė sutartį su UAB „Kalba.lt“, kuri ir atliks vertimo paslaugas (visus išverstus tekstus bus galima rasti Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) interneto svetainėje).Balandį projekto lėšomis nupirktos edukacinės knygos, kurios bus dalinamos Lietuvos jaunimo mokykloms, savivaldybėms, pedagoginėms psichologinėms tarnyboms ir pedagogus rengiančioms aukštosioms mokykloms. Projekto metu numatyti 4 knygų pirkimai; pirmuoju įsigytos knygos Roberta M. Berns „Vaiko socializacija. šeima, mokykla, visuomenė“ (186 egz.) ir „Lankomumo problemų prevencija mokykloje“ (153 egz.).Gegužės mėnesį ŠAC, kaip projektą vykdančioje institucijoje, buvo pakabintas informacinis stendas, kuris patvirtina, jog projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga.Gegužės 19 d. ŠAC buvo atplėšti vokai su pasiūlymais atlikti pagrindines projekto „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ veiklas. Su atviro viešojo pirkimo konkurso laimėtoju bus pasirašyta sutartis, kuria jis įsipareigos suplanuotas 10 projekto veiklų atlikti iki 2011 m.Projektas „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.Daugiau informacijos apie projektą „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ adresu www.sac.smm.lt.ŠAC Projektų administravimo skyriaus inf.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2