Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Filtras
 • Jaunimo mokyklos: Kėdainių jaunimo mokyklos pirmieji žingsniai BMT – Rygvedos TV „Kėdainių žinių“ 2010-04-14 laidoje

  Kėdainių jaunimo viena iš 42 respublikos bendrojo lavinimo mokyklų, kuri laimėjo ESF, ŠMM ir ŠAC projektą „Besimokančių mokyklų tinklai“. Mokyklos pedagogai, būdami imlūs ugdymo kaitai, turėdami nemažą mokyklos veiklos tobulinimo patirtį ir galėdami ją skleisti, ryžosi įsijungti į besimokančios respublikos pedagoginės bendruomenės tinklą tam, kad mokytųsi spręsti ugdymo ir mokinių ugdymosi problemas bendradarbiaudami, kad modernizuotų ugdymą, jo aplinką, efektyviau stiprintų mokinių mokymosi, lankomumo ir elgesio motyvacijas, kurios iš tiesų yra problemiškos.Antra, mokytojus neramina sąveikos „Mokykla-šeima“ egzistencija, nes dėl socialinių problemų, didėjančio socialinės rizikos šeimų skaičiaus tėvų pagalba minimali.Trečia, mokyklos administracijai, pedagoginės psichologinės pagalbos specialistams, klasių auklėtojams ir visiems mokytojams svarbu sukurti praktines motyvacijų stokojančių mokinių ugdymo struktūras, siejamas su integruotu, moduliniu ir profesiniu ugdymu, kuris iš tikrųjų stiprintų mokinių mokymosi motyvacijas, neformaliojo ir formaliojo ugdymo ryšius ir mokinių bei tėvų apsisprendimus, kurie svarbūs jaunuoliams renkantis tolesnį mokymąsi ir profesiją.Mokykloje sukurta aktyvi pedagoginė komanda, atvira mokymuisi, naujovių diegimui, nuolatiniam atsinaujinimui, ugdymo turinio ir aplinkos modernizavimui. BMT mokyklos komandoje kartu su jaunimo mokyklos mokytojais dirbs Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Danilevičius ir Kėdainių švietimo centro specialistė Aušra Nesterovienė.Mokykloje jau įvyko pirmieji mokymosi – įžanginis seminaras, kurį vedė projekto ekspertė Odeta Merfildaitė. Šio seminaro ištraukas, interviu galite pamatyti Kėdainių Rygvedos TV „Kėdainių žiniose“ 2010 m. balandžio 14 dienos laidoje.Įžanginio seminaro 2010-04-09 akimirkos Kėdainių jaunimo mokykloje: bmt-04-09-023 bmt-04-09-024 bmt-04-09-025 bmt-04-09-030 bmt-04-09-031bmt-04-09-033 bmt-04-09-041 bmt-04-09-044bmt-04-09-016

   

   

   

 • Dalinamos dar dviejų pavadinimų edukacinės knygos – kviečiame skaityti!

  Kviečiame atsiimti ir skaityti knygas Bodilė Abildtrup Johansen, Ana Luizė Rathe „Vaiko galimybės ir mokykla“ bei Sean Covey „7 efektyvių paauglių įpročiai“. Tai antrasis projekto „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ edukacinių knygų pirkimas iš numatytų keturių. Nupirkti 186 kiekvienos knygos egzemplioriai, kurie paskirstyti šalies švietimo centrams, pedagoginėms-psichologinėms tarnyboms, jaunimo mokykloms ir pedagogus rengiančioms aukštosioms mokykloms.Plačiau apie knygas galite paskaityti projekto svetainėje adresu http://www.alternatyvusugdymas.lt/?page_id=197.Kviečiame atsiimti knygas!Dėl knygų atsiėmimo kreipkitės į projekto vadovę Simoną Plienaitytę el. p. adresu simona.plienaityte@sac.smm.lt arba tel. (8 5) 264 94 78.

 • Išleista 5 aplankų mokomoji medžiaga „Sėkmės istorijos“

  Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, siekdama skleisti išorės vertinimo metu atrastą gerąją patirtį išleido 5 aplankų mokomąją medžiagą „Sėkmės istorijos“:1) „Sėkmės istorija: mokinių vertinimas“;2) „Sėkmės istorija: tarpdalykiniai ryšiai“;3) „Sėkmės istorija: pamokos planavimas“;4) „Sėkmės istorija: mokinių veiklos individualizavimas“;5) „Sėkmės istorija: mokymasis bendradarbiaujant“.Maloniai kviečiame į minėtų leidinių pristatymo renginį, kuris vyks š. m. balandžio 26 dieną Ugdymo plėtotės centro (Didlaukio g. 82, Vilnius) konferencijų salėje, 12.00 valandą.http://www.nmva.smm.lt/index.php?id=3

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2