Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Filtras
  • Skelbiamas konkursas Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms įsijungti į besimokančių mokyklų tinklą (BMT3)

    2011 m. sausio 18 d. paskelbtas projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ konkursas, kuriame dalyvauti kviečiamos visos dar į projektą neįsijungusios bendrojo lavinimo mokyklos.Projektas skirtas Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms, kurio metu stiprinamas bendruomenių gebėjimas spręsti ugdymo proceso kaitos problemas bei gerinama ugdymo(si) kokybė, padedamos spręsti ugdymo organizavimo, turinio planavimo, mokymosi motyvacijos, mokinių poreikių tenkinimo ir kitos problemos. Projekto metu Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenės mokosi atrasti tikrąsias jų bendruomenėms kylančias problemas, jas analizuoti ir spręsti. Kuriami mokyklų bendradarbiavimo tinklai, kuriuose daugiau patirties turinčios mokyklų bendruomenės padeda mažiau patirties turinčioms mokykloms išmokti spręsti kylančias problemas. Tai skatina glaudesnį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokyklų, gerosios patirties sklaidą.Pagrindines projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ veiklas nuo 2009 m. rugpjūčio mėnesio vykdo Utenos švietimo centras, laimėjęs atvirą švietimo ir mokymo paslaugų konkursą. Jis vykdo ir šią mokyklų atranką.Visą informaciją ir reikalingus dokumentus rasite projekto svetainėje www.bmt.smm.lt , Švietimo aprūpinimo centro svetainėje www.sac.smm.lt , Utenos švietimo centro svetainėje www.usc.utena.lm.lt .Konsultacijos dėl paraiškų pildymo ir pateikimo teikiamos el. paštu: bmt.jolanta@gmail.com arba tel.: 8 389 51741.

  • Projekto lėšomis nupirktos edukacinės knygos

    Vykdant projektą „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“, kurį bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika, atliktas antrasis edukacinių knygų pirkimas. Jo metu įsigytos dviejų pavadinimų knygos: Bodilė Abildtrup Johansen, Ana Luizė Rathe „Vaiko galimybės ir mokykla“ bei Sean Covey „7 efektyvių paauglių įpročiai". Nupirkti 186 kiekvienos knygos egzemplioriai, kurie netrukus bus pradėti dalinti švietimo centrams, pedagoginėms psichologinėms tarnyboms ir jaunimo mokykloms.Dėl knygų atsiėmimo tvarkos kreiptis į projekto vadovę Simoną Plienaitytę el. p. adresu simona.plienaityte@sac.smm.lt arba tel. (8 5) 264 94 78.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2