Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Filtras
 • Informacija dalyvavusiems renginyje „Diena alternatyvoms“

  2011 m. kovo 15 d. Vilniuje, viešbutyje „Panorama“ (Sodų g. 14) vyko projekto "Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje" veiklų pristatymas „Diena alternatyvoms“. Renginio dalyvių sąrašą ir pažymos dėl dalyvavimo renginyje formą rasite svetainės (www.alternatyvusugdymas.lt) skyrelyje „Biblioteka“ → „Pažymos“.Taip pat informuojame, kad renginio pristatymų medžiaga yra rengiama ir artimiausiu metu bus patalpinta svetainėje.Kilus klausimams dėl vykusio renginio maloniai prašome kreiptis į Panevėžio rajono pedagogų švietimo centro direktorę Ireną Sabaliauskienę el. pašto adresu irena@prpsc.lt arba telefonu (8~45) 46 2813.

 • Projektas, suartinęs mokinius ir studentus

  Studentų praktika Jaunimo mokyklojeDu mėnesius Kėdainių jaunimo mokykloje vyko prevencijos, tolerancijos ir multikultūrinio ugdymo projektas „Mūsų draugystės tiltai.“ Projektą organizavo mokykloje pedagoginę praktiką atliekantys Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos socialinės pedagogikos specialybės studentai V. Pilkienė, K. Šeinauskas, R. Paliliūnienė, K. Kazakauskienė, L. Kazakauskienė.Į programą studentai ir mokiniai įtraukė įdomių, naudingų veiklų, stiprinančių mokinių pilietinius, tautinius ir multikultūrinius jausmus, toleranciją ir teikiančius naudingų žinių apie žmogaus teises bei pareigas, patyčių prevenciją, krizių valdymą. Projekto metu vykusiose susitikimų popietėse dalyvavo LR seimo pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienė, kunigas Tomas Trečiokas, Kėdainių rusų, lenkų, švedų, romų, vokiečių draugijų ir bendruomenių atstovai R. Gutauskienė, N. Bosiuk, R. Šelekas, K.ir S. Bieliauskai, Daugiakultūrio centro vadovė A. Pečiulytė, tarptautinės studentų mainų programos narės Simone Nocker ir Katarina Seigmann, Austrijos Zalcburgo universiteto studentės, Kauno kolegijos praktikantės.Mokiniai buvo aktyvūsProjektą koordinavo Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto dėstytojas, grupės kuratorius N. Leikus, suteikęs daug teorijos ir praktikos žinių. Praktikos vadovė buvo Jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Matulytė-Šilienė, padėjusi nuosekliai įgyvendinti veiklas, parengti praktinius darbus, stiprinti studentų ir mokinių bendradarbiavimą ir suteikusi puikią mokytojų ir klasių auklėtojų G. Kurovienės, G. Stasytienės, E. Skeivienės, I. Milašiutės komandą. Projekto kasdienybėje džiugino tai, kad į kūrybines valandas, diskusijas noriai įsijungė 9 – 10 klasių mokiniai, ne vieną vėlų pusdienį po pamokų paskyrę kūrybai, saviraiškai, pažintinei veiklai ir kultūringo laisvalaikio organizavimui. Mokyklos biblioteką iki šiol puošia studentų ir mokinių meniški koliažai tolerancijos tema „Dėlionė,“ „Laivas,“ „Knyga,“ „Mokykla,“ „Piramidė“( darbų vadovės mokytojos E.Skeivienė ir R. Stadalnykienė). Projekto kūrybinio sąjūdžio moto mums visiems tapo optimistinės viešnios V. Baltraitienės mintys: „Tai, ką Jūs parašėte ir nupiešėte projekto metu, lai išlieka Jūsų širdyse visą gyvenimą. Nestatykim tiltų į nežinią – kurkime tai, kas patrauklu ir šventa kiekvienam iš mūsų.“ Šio polėkio ir paskatinimo vedami, nuoširdžiai ir nuosekliai kūrėme ir bendradarbiavome.Įdomi pažintinė programaProjekto metu neapsiribojome buvimu ‚savo namuose“ – savo mokykloje. Aplankėme Č. Milošo kultūros centrą, susipažinome su administratorės R. Kažukauskienės prisiminimais apie kraštietį poetą, jo 100 – mečio atminimui organizuojama pagerbimo programa. Dalyvavome rusų ir švedų draugijų renginiuose. Susitikome su lenkų draugijos pirmininke I. Duchovska, švedų pirmininke B. Rakauskiene, žavėjomės lenkų ansamblio „Isa“ koncertu. Pažintinę programą vykdėme Kaune, susipažindami su senamiesčiu, o laisvalaikio valandą džiaugėmės triukšmingomis boulingo varžybomis klube.Bendras rezultatas džiugino visusBaigiamojoje konferencijoje būsimieji pedagogai – studentai drauge su savo auklėtiniais pristatė ir aptarė nuveiktus darbus. Iš tiesų atlikome nei daug, nei mažai: išleidom knygelę „Iš praeities – į ateitį,“ sukūrėme dokumentinę projekto juostą „Draugystės akimirkos,“ surengėme kūrybinių darbų parodą, išleidome mokyklos laikraščio „Jaunimo žodis“ priedą apie projektą. Visą nelengvą, bet prasmingą projekto vykdymo kelią mus ramino ir dvasiškai stiprino Tėvo Stanislovo žodžiai: „ Tiesos sampratą padeda sukurti mokslas, gėrį – moralė ir tolerancija, grožį – menas ir bendravimas su žmonėmis.“ Kai konferencijoje nuskambėjo Jaunimo mokyklos direktorės A. Jociuvienės šiltas studentų ir mokinių praktinio darbo įvertinimas „Istorinė pamoka pavyko. Nutiestas šaunus draugystės tiltas. Tiltas nuo studentiškos erdvės iki greit išsipildysiančios realybės – dirbti socialiniais pedagogais,“ supratome iš tiesų atlikę naudingą sau ir mokiniams, padėjusiems atrasti savo tikrąsias vertybes, darbą - kūrybinį, edukacinį, žmoniškąjį darbą su savo auklėtiniams, jaunaisiais bičiuliais. Padėkas skyrėme aktyviausiems: Klaudijai Kiršnauskaitei, Gabrieliai Kiršnauskaitei, Rigitai Saldytei, Benui Aksinavičiui, Deividui Kūgiui, Erikui Kilijonui, Gedui Jankauskui, Tadui Taraškevičiui ir kt.Nuoširdi padėka mūsų rėmėjamsDaugeliui darbų atlikti nebūtų užtekę vien kūrybinių ar dvasinių išteklių. Už paramą projekto vykdymui studentų praktikantų vardu noriu padėkoti L. R. Seimo pirmininko pavaduotojai V. Baltraitienei, UAB „Vesiga“ direktoriui S. Grinkevičiui, koncerno „Vikonda“ viceprezidentui J. Gaidamavičiui, Labdaros paramos fondui „Parama“ pirmininkui A. Lazdauskui, taip pat Kėdainių daugiakultūrio centro administratorei A. Pečiulytei, Č. Milošo kultūros centro Šeteinių kaime administratorei R. Kažukauskienei. Ir, žinoma, Jaunimo mokyklos direktorei A. Jociuvienei, praktikos vadovei direktoriaus pavaduotojai ugdymui R. Matulytei-Šilienei, klasių auklėtojoms ir visai mokyklos bendruomenei, Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto dekanei J. Bareikienei ir dėstytojui N. Leikui už tai, kad buvome kasdien laukiami, kasdien skatinami. Mūsų idėjos tapo labai artimomis mokiniams, nes pačiomis sunkiausiomis mūsų praktinės veiklos vykdymo ir mokymosi akimirkomis buvome suprasti ir turėjome puikias sąlygas dirbti ir bendradarbiauti. Nuoširdžius studentų padėkos žodžius skiriame ir Kėdainių multikultūrų draugijoms ir bendruomenėms. Pirmi praktikos žingsniai, aišku, netvirti, lėti, bet kilnių idėjų lydimi darbai sušildė širdis ir sustiprino patirtis. Džiugu, kad galėsime eiti nesustodami pasirinktos specialybės keliais, prisimindami, kokie naudingi ir prasmingi buvo Mūsų Draugystės Tiltai.Vilma PilkienėJaunimo mokyklos socialinė pedagogė, etikos mokytoja,Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto socialinės pedagogikos studentėAkimirkos:

  [gallery]

 • Mokomės kaupdami pedagoginę patirtį

  Kėdainių jaunimo mokyklos mokytojai nuosekliai tobulina kvalifikaciją dalyvaudami įdomiose kvalifikacijos tobulinimo programose.Viena jų - itin informatyvūs Slovėnijos vadybos ekspertės J. Erčiul seminarai Vilniuje. Susidomėję išklausėme šios šalies gerąją patirtį tobulinant Jaunimo mokyklų mokymo turinį, pritaikant įdomias darbo formas, kurios keičia ugdymosi motyvacijos stokojančių vaikų ir jaunimo socialinius įgūdžius.Medžiagą, kurią gavome iš lektorės paskaitų, organizuotų diskusijų, panaudojome mokyklos metodiniuose pokalbiuose su mokytojais, mokiniais, jų tėvais. Tokių paskaitų, seminarų, diskusijų dėka galime plėsti akiratį, tobulėti, pritaikyti patirtį, naujai mokytis ir ieškoti partnerystės ryšių.Tokia yra mūsų mokyklos vizija ir darbo kasdienybė. Seminaruose maloniai diskutavome su buvusią ŠMM Jaunimo mokyklų koordinatore Elena Stasiuliene, Vilniaus J. Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktore Vajone Strimaitiene. Mokomės tik bendradarbiaudami. Tuo džiaugėsi seminare dalyvavusi Kėdainių jaunimo mokyklos mokytojų komanda: direktorė Alma Jociuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Matulytė-Šilienė, lietuvių kalbos mokytoja Ernesta Lipnevičienė, matematiko mokytoja Violeta Ramanauskaitė. Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Matulytė-Šilienė.Akimirkos:[gallery link="file"]

 • Kėdainių Jaunimo mokyklos mokytojų komanda – BMT2 projekto pusiaukelėje

  Prieš pusę metų startavęs ESF projektas „Besimokančių mokyklų tinklai – 2“ Kėdainių jaunimo mokyklos mokytojų komandai suteikė daug žinių, dalykinės ir praktinės patirties. Vilniuje, Panevėžyje ir Druskininkuose vykę mokymai išmokė išgryninti mokyklos problemas ir taikyti sprendimo būdus. Aptartos veiklos planavimo galimybės. Išanalizuotos mokyklų gerosios darbo patirtys. Tartasi, kaip mokymo ir mokymosi aplinka veikia mokinius, teikia dvasinio ir emocinio komforto, kaip geras klasės mikroklimatas formuoja saugaus bendruomeniškumo įgūdžius. Ne paslaptis, jog mokiniai jaučiasi pilnavertiškesni, o tėvai pasitiki mokyklomis, kuriose jaučia svetingumą, pagarbą, partnerystę, reiklumą, supranta sveiką humoro jausmą ir atsakomybės vertę, pritaria pareigų vykdymui, ne tik teisių žinojimui ir deklaravimui. Šiuolaikiniai gyvenimo standartai mus veikia kaip iššūkiai. Mokytis sunku, bet ir mokyti nelengva.Tobulėjame bendradarbiaudamiJaunimo mokyklos mokytojams kvalifikacijos tobulinimas – kasdienybė. Kvalifikacinė raida neprasidėjo šiuo projektu. Mokomės seniai, mokomės nuolat. Mokysimės šio ir kitų projektų eigoje. Tačiau pagilinti psichologiniai ir dalykiniai suvokimai atrado daugybę tobulintinų nišų, o svarbiausia - nutiesė ryšių tarp teorijos ir praktikos tiltus. Nuolat bendraujant su mokiniais, stokojančiais ugdymosi motyvacijų, mokymasis bendradarbiaujant tapo savastimi, kurios slenksčio neperžengęs ir neišugdęs savyje pakantumo jausmų, negali būti mokinio ugdytoju, pagalbininku, bendraminčiu. Kartais netgi asmeniniu advokatu, mokyklos ir šeimos jungtimi, be kurios vaiko ar jaunuolio žinių ir gebėjimų pasauliuose neįsižiebtų smalsumo ugnelės.Antra vertus, tokį žingeidumą patyrėme iš savo mokinių, kurie domėjosi mūsų mokslais, smalsavo ir stebėjosi, kad mokytojai taipogi mokosi, jiems skiriami namų darbai, kuriuos kartas nuo karto atlieka mokytojų bendruomenėje ir aptaria su šalies mokyklų komandomis. Beje, seminare, kaip gerosios patirties sklaidą, pristatėme namų darbą – dokumentinę vaizdo juostą apie BMT sklaidą mokykloje, sukurtą kolegų R.Matulytės-Šilienės, L.Lapienio, G.Kurovienės, I.Milašiutės, I.Karbočienės, G.Stasytienės, D.Petrauskienės.Namų darbus mūsų grupės komandos atliko puikiai. Kadangi vertinome vieni kitus, mielai pripažinome kolegų pastebėjimus: „Pozityvus kolektyvo požiūris, įdomiai pateikta medžiaga, gražus filmas, gera sklaida mokykloje, veikla įdomi ir įvairiapusė, akivaizdus bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis“.Naujos mokymosi įžvalgosSu namų darbais mokykloje komanda irgi nevėlavo. Per tris sėkmingus mokymosi etapus bendradarbiaujant su Kėdainių švietimo centru organizuoti du BMT2 komandos seminarai: „Problemos sprendimo būdai“ ir „Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, pamokos kultūra“. Mokantis vienoje grupėje su šešiomis įvairių Lietuvos regionų mokyklų komandomis, kilo idėjų, kaip nebijoti įvardinti tikras problemas nesidairant pro rožinius akinius, iškeliant priežastis ir prognozuojant pasekmes. Juk mokymosi kokybė – ne vien metiniai dešimtukai ir egzaminų šimtukai, bet ir praktiniai svertai, kuriuos mums, Jaunimo mokyklos mokytojams, kartais įvertinti labai sunku, nes jaunuolių kasdienybėje lyderystė ir žinios dažnai praradę etinius aspektus ir sąlygojami išorinių socialinių veiksnių. Todėl antrajame seminare BMT komanda akcentavo mokyklos, kaip besimokančios organizacijos vaidmenį ir pamokos kokybę, nes mokyklos kultūra – tai pamokos kultūra. Gera pamoka mokinio sąmonėje užfiksuoja įdomių ir naudingų žinių pasaulius, skatina smalsauti ir stiprina mokymosi motyvaciją.Mes - tinkliukuoseDabar visi mokyklos mokytojai įsijungę į vidinių tinkliukų veiklą: mokosi, tariasi, diskutuoja, varto pačią naujausią literatūrą, gautą BMT2 seminaruose. Džiaugiamės, kad prie keturių mokyklos vidaus tinkliukų prisidėjo išorinis – Kėdainių specialiosios mokyklos smalsi ir darbšti mokytojų komanda. Tikimės, ji ir toliau mokysis kartu su mumis. Jei yra poreikis, vizijos visada tampa idėjomis ir įsikūnija darbuose. Ne veltui Šv. Pranciškus Asyžietis teigė: „Pradėk daryti tai, kas būtina, po to – kas įmanoma, ir staiga tu padarysi tai, kas neįmanoma“. Labai svarbu ne tik matyti ir girdėti modernaus šiuolaikinio pasaulio ir gyvenimo pateiktus iššūkius, bet ir juos keisti, keičiantis visų pirma – pačiam. Ta linkme mokymų keliu mus vedė dr. Antanas Valantinas, prof. dr. Vida Gudžinskienė, koordinatorės Elena Stasiulienė ir Daiva Drungilienė, mus akivaizdžiai patikinę, kad turime „susikurti save iš naujo“ kas trejus metus, idant galėtume sėkmingai veikti šiame smarkiai besikeičiančiame pasaulyje. Džiugu, kad tuo patikėjo ir visa mūsų mokytojų bendruomenė, susipažinusi su naujomis veiklos galimybėmis. Ketiname ateityje mokytis su rajono mokyklų komandomis. Nerimas dėl jaunų žmonių ateities kviečia rizikuoti. „Laivui saugiausia stovėti uoste. Bet laivai juk statomi ne tam“. (P.Kueljas). Alma Jociuvienė, Kėdainių jaunimo mokyklos direktorė,nepriklausoma vadybos ekspertė, BMT2 komandos narėAkimirkos:[gallery link="file"]

 • Sveikiname projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ naujokus!

  Į projektą „Besimokančių mokyklų tinklai“ (BMT) įsitraukia naujos mokyklos – šįkart BMT dalyvaujančių mokyklų ratas padidėjo dar 42 mokyklomis. Vasario mėnesį vykusioje atrankoje galėjo dalyvauti visų tipų mokyklos iš visos Lietuvos, tad į projektą pateko ir dvi jaunimo mokyklos – sveikiname į BMT tarpą įsijungusią Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokyklą ir Kėdainių jaunimo mokyklą. Sveikiname!Mokyklų atranką organizavo Utenos švietimo centras, laimėjęs konkursą ir atliekantis dalį Švietimo aprūpinimo centro vykdomo projekto veiklų. Susidomėjimas įsitraukimu į BMT buvo didelis, mat sulaukta net 138 paraiškų. Organizatorių sudaryta komisija atrinko ir patenkino 42 mokyklų prašymus tapti BMT nariais.Komisijos posėdžio protokolo išrašą ir atrinktų mokyklų sąrašą rasite BMT svetainėje adresu www.bmt.smm.lt/?p=319.

 • Kas lemia silpnėjančią mokinių mokymosi motyvaciją?

  Atsakymo į šį klausimą ieško prof. habil. dr. Vilijos Targamadzės vadovaujama tyrėjų grupė, atlikusi tyrimą „12–14 metų mokinių mokymo(si) didaktinės problemos ir jų sprendimo galimybės“. Tyrimas yra alternatyvaus ugdymo plėtros galimybių studijos pagrindas. Ja siekiama išanalizuoti 12–14 metų mokinių mokymo(si) esmines didaktines problemas ir jų kilties priežastis bendrojo lavinimo pagrindinėje mokykloje, detalizuoti mokinių mokymosi motyvacijos silpnėjimo ir mokyklos nelankymo priežastis mokinių bei mokytojų požiūriu. Studijoje taip pat bus sumodeliuotos gairės didaktinių problemų sprendimui ir pateiktos rekomendacijos galimų alternatyvaus ugdymo eksperimentinių modelių kūrimui bei jų įgyvendinimui.2010 m. sausio pabaigoje Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko tyrimo ir jo rezultatų pristatymas. Skaityti pranešimai:

  Galimybių studija yra rengiama Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui vykdant projektą „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“. Trumpas projekto pristatymas. Projekto vadovės Simonos Plienaitytės pranešimas.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2