Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Filtras
  • Jau septyniolika metų ieškome tam, kad atrastume

    Tėvai ir visuomenė neformalųjį ugdymą įsivaizduoja kaip būrelius, neteikiančius jiems ypatingos svarbos. Iš tiesų šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje be būrelių, studijų, rengimo centrų, mokymo grupių kiekvienas jaunas žmogus, imlus mokslo, kultūros, technikos žinioms, negali žengti nė žingsnio. Kodėl? Pirmiausia tai sumažina riziką eiti “pavojingais” keliais, antra – plečia žinių ir kompetencijų pasaulius, kurių nė viena dalykinė pamoka nesuteiks. Trečia – ugdo sąmoningumą ir užpildo laisvalaikį kultūringu bendravimu. Šiomis realijomis ir yra gyva Jaunimo mokykla: veiksminga, įvairialypė ugymo įstaiga, savo patirtį mokiniams dalijanti jau 17 metų.Mokyklos istorija prasideda nuo 1979 metų birželio 25 dienos, kada buvo įsteigtas Kėdainių tarpmokyklinis gamybinio mokymo kombinatas, tapęs rajono mokyklų mokinių neformaliojo technologinio mokymo ir profesinio orientavimo centru. 1989 metais rugsėjo 1 dieną reorganizuotas į Kėdainių moksleivių kūrybos ir darbo centrą, kurio paskirtis - organizuoti rajono bendrojo lavinimo mokiniams profesinį mokymą ir neformaliojo ugdymo veiklą. 1991 metais rugsėjo 15 dieną buvo palikta ta pati veikla, bet pakeistas pavadinimas: Kėdainių profesinio ugdymo namai. 1994 metais gegužės 11 dieną Kėdainių profesinio ugdymo namai ir Suaugusiųjų vidurinė mokykla reorganizuota į Jaunimo mokyklą. Šiuo metu mokykloje vykdoma formaliojo ir neformaliojo ugdymo veikla. Neformaliojo ugdymo veikla mokykloje skiriama į išorinio, kurį lanko mokyklos ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio rengimo centro mokiniai, ir vidinio neformaliojo ugdymo veikla, kurią lanko mokyklos mokiniai. Dažni mokyklos svečiai – medikai, sportininkai, menininkai, kariškiai.Vidinį neformalųjį ugdymą mokykla organizuoja atsižvelgdama į mokinių poreikius ir polinkius. Miškininkų-ekologų, sveikatingumo, sporto, technologijų, meno studijos, vokalinio ansamblio, radijo ir televizijos, jaunųjų žurnalistų, garso įrašų operatorių būrelių veiklos vykdomos organizuotai per saviraiškos valandas. Būrelių veiklose plėtojasi vaikų kompetencijos, ugdomas pilietiškumas, tautiškumas, demokratiškas požiūris į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę, ugdoma motyvacija mokytis, kurti, dalyvauti, domėtis.Po pamokų iš rajono mokyklų renkasi kūrybiški entuziastai į įvairias studijas, grupes, būrelius.Šiais metais devyniose veiklos srityse mokosi per 250 mokinių. Kokios tos ugdymo sritys? Sudėtingus informatikos specialistų mokslus nagrinėja jaunieji informatikai, vadovaujami mokytojos Ilmos Rimkevičienės. Mokytoja sukūrusi pasirengimo informatikos brandos egzaminui ir programinio mokymo programas. Skaitlingose grupėse norinčių mokytis netrūksta.Kita labai populiari rajono mokinių veiklos sritis – rengimosi įgyti pirminio vairuotojų B kategoriją dviejų mėnesių kursai. Moderniai įrengtame kabinete - visos šiuolaikiškiausios ugdymo priemonės. Šie kursai susideda iš teorijos, kurios moko mokytojas metodininkas Rimantas Tepcovas, ir praktikos, kuri gilinama padedant vairavimo instruktoriui Antanui Petraičiui. Šių pedagogų ilgo ir kruopštaus darbo dėka geri mokinių vairavimo egzaminų rezultatai.Mūsų kasdienybė yra neatsiejama nuo sveikatos, nuo žinojimo, kaip puoselėti ir saugoti save, kad būtume žvalūs, energingi, o harmoniją regėtume tiek dvasioje, tiek išoriniame grožyje. Todėl Jaunimo mokykla turtinga unikaliomis jaunųjų medicinos slaugytojų ligonių slaugymo ir kirpėjų mokymo veiklomis. Būsimiems medikams, besirengiantiems studijoms medicinos srityje, vadovauja mokytoja, Kėdainių ligoninės chirurgijos skyriaus vyriausioji slaugytoja Birutė Merkelevičienė. Būsimieji medikai turi galimybę susipažinti su specialybe ne tik teoriškai, bet ir praktiškai.Įdomi ir naudinga kirpėjų mokymo programa. Nė viena mokinė nenusivylė mokytojos, kirpimo specialistės Laimos Kšivickienės darbu. Praktiką mokinės atlieka Kėdainių Specialiojoje mokykloje, kurioje sudarytos puikios sąlygos mokymosi praktikai. Jaunimo mokykloje jaunosios kirpėjos turi modernų, higienos reikalavimus atitinkantį kabinetą.Meninis ugdymas mokykloje orientuotas ne tik į rezultatą. Siūlomos kryptys – aktyvaus ir kūrybiško laisvalaikio forma. Mokykloje jau 10 metų veikia šiuolaikinio šokio studija (mokytoja Raminta Matulytė-Šilienė). Jaunieji šokėjai, nekart dalyvavę šalies, rajono konkursuose, dainų šventėse, nuolat mokosi modernaus šokio meno, geba kurti, bendrauti, pažinti kūno kalbos puoselėjamą kultūrą, tradicijas, kurios plėtoja vaikų socialinę, fizinę ir kinestezines galias.Mokykloje įrengta gimnastikos salė, kurioje šokėjai turi galimybę mokytis ir kurti. Palaipsniui šie atradimai vaikus nuveda į šokio studijas choreografijos fakultetuose.Jaunimo mokykloje jaunesnės veiklos dizaino bei muzikinės scenos veiksmo studijos, jaunimo muzikos instrumentinio ansamblio. Mokytojos dailininkės Rimos Stadalnykienės užsiėmimus pamėgo jaunesniojo amžiaus vaikai. Dizaino dirbtuvėse mažųjų dailininkų rankų ir mokytojos išmonės dėka kuriami mažieji stebuklai puošia mokyklą, vykdomi projektai, plenerai, parodos mokyklos galerijoje “Kūrybinės erdvės”.Į Panevėžio muzikinio teatro smuikininkės, ilgametės pedagogės Gražinos Lapienienės vadovaujamą muzikinę scenos veiksmo studiją renkasi mokiniai, norintys išmokti muzikuoti ir ugdytis sceninę kultūrą. Kompetentinga pedagogė, mokydama muzikinio rašto pagrindų, skatina mokinius ir žinioms, ir kūrybai. Mokytoja dovanoja mokiniams kūrybinį džiaugsmą, dirba su gabiais mokiniais individualiai, dalyvauja mokyklos projektuose, savivaldybės konkursuose.Naujas muzikos mokytojas Vidmantas Golcas buria jaunimo muzikos instrumentinį ansamblį. Muzikos kolektyvai aprūpinti modernia aparatūra ir instrumentais. Yra puiki galimybė dirbti mokyklos įrašų studijoje (mokytojas Liudvikas Lapienis) , kurioje mokiniai mokomi dirbti su mikrofonais, įgarsinimo aparatūra, kompiuteriais.Rajone žinoma šaulių organizacija, tačiau tikrasis jos pavadinimas – Jaunimo mokyklos jaunųjų šaulių mokymo centras, vadovas – Kęstutis Šablevičius. Vykdomi užimtumo projektai vasaros vaikų ir jaunimo stovyklose. Mokiniai mokomi komandinio darbo, pratinami laikytis garbės kodekso. Šią vyriškumo mokyklą baigę mokiniai dažniausiai pasirenka teisininko ar kariškio kelią. Nesuklysta tie, kurie veiklą pasirenka mūsų mokyklos jaunųjų šaulių mokymo centre – čia įdomu, naudinga, praktiška. Beje, mokyklos neformaliojo švietimo veiklos, saviugda, saviraiška ar savišvieta nepavadinsi šalia dvasinio, intelektinio prado, kūrybinio talento brandinamos mokinių žinios ir plėtojamos praktinės veiklos. Baigę 2 – 3 metų programą mokiniai laiko egzaminą ir gauna pažymėjimą. Nors šalia muzikos, dailės, kalbų ir sporto mokyklų esame tarsi bevardė mokykla, laikas patikrino mūsų veiklos kokybę. Išlikome ir tikimės naujų mokinių naujose veiklose: jaunojo dviratininko mokymo centre, aitvarų gamybos, medžio drožybos, kitose jaunimo pasiūlytose veiklose, žinoma, jei atsiras nauji poreikiai ir interesai rajone. Neformaliojo ugdymo mokytojai nuolat mokosi, tobulina kvalifikaciją, idėjas diegia į šiuolaikišką mokymo turinį.Septyniolika metų Kėdainių jaunimo mokyklai, 32 – eji – neformaliojo švietimo veikloms. Įvairūs mokymo būdai, tobulėjanti edukacinė aplinka, nedideli (10 – 20Lt. per mėnesį) tėvų lėšų įnašai skatina vaikus ir jaunimą mokytis pas mus, įnešti savų mokyklų kūrybinės dvasios. O baigiant programą – pakviesti tėvelius, krašto bendruomenę į parodas, koncertus, pristatymus, atvirų durų dienas. Ilgametė patirtis akivaizdi ir brandi. Čia formuojami profesijos pasirinkimo daigeliai, čia gimsta šalies projektų idėjos, čia eksperimentuojama, bendraujama ir investuojama į jauną žmogų, gebantį pasirinkti, kas nauja, įdomu ir reikalinga.Akimirkos: [gallery] 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2