Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Filtras
  • Dalinamos projekto lėšomis nupirktos edukacinės knygos

    Projekto „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ edukacinių knygų pirkimo metu nupirktos 6 pavadinimų edukacinės knygos. 186 kiekvienos knygos egzemplioriai yra paskirstyti šalies švietimo centrams, pedagoginėms-psichologinėms tarnyboms, jaunimo mokykloms ir pedagogus rengiančioms aukštosioms mokykloms. Kviečiame atsiimti ir skaityti šias knygas:

    E. Vosylienė „Socioedukacinis darbas su vaiku“;O. Misiukevičienė, A. Putauskienė „Socialinio pedagogo darbo vadovas. Praktinės metodinės rekomendacijos“;Jean Piaget „Vaiko pasaulėvoka";Duncan Grey „Pirmoji pagalba mokytojui“;Sean Covey „6 svarbiausi sprendimai, kuriuos tau teks priimti“;Daniel Goleman „Emocinis intelektas“.

    Plačiau apie knygas galite paskaityti projekto svetainėje adresu http://www.alternatyvusugdymas.lt/?page_id=197.Knygas galite atsiimti Švietimo aprūpinimo centre (Geležinio Vilko g. 12, Vilnius), 406 kabinete. Daugiau informacijos apie jas ir atsiėmimo tvarką galite gauti telefonu (8 5) 264 94 78.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2