Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Konferencija “Tėvai mokykloje: mokyklą kuriame kartu“ – dar vienas žingsnis bendradarbiavimo link

Birž 19 2013

tevai mokyklojeBirželio 15 dieną asociacija „Lietuvos tėvų forumas“ (LTF) surengė praktinę konferenciją „Tėvai mokykloje: mokyklą kuriame kartu“. Ši konferencija buvo skirta mokinių tėvams, mokytojams, vyresniųjų klasių mokiniams ir visiems, besidomintiems šiandieniniu švietimu. Pagrindinis konferencijos tikslas - mokinių tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo skatinimas prisidedant prie būtinų pokyčių ugdymo procese.

 

Konferencijoje pranešimą skaitė LTF projekto moderatorė, Humanistinės pedagogikos asociacijos valdybos narė, pradinių klasių mokytoja Sonata Petraitienė. Konferencijos dalyviai dalyvavo praktinėje patyriminio mokymo sesijoje. „Apskrito stalo“ diskusinėse darbo grupėse dalyvavo ne tik konferencijos dalyviai, bet ir kviestiniai svečiai iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkas Audrius Murauskas, "Šviesos kampelio" vadovė Jolanta Lipkevičienė, psichologas praktikas Andrius Atas, LTF moderatorius Tautvydas Šimkus, Humanistinės pedagogikos asociacijos narė, LTF narė, psichologė Ramunė Želionienė. Konferencijoje dalyvavo apie 50 žmonių.

Konferencijos pradžioje buvo demonstruojamas LTF ir šiuo metu sėkmingai vykdomą projektą „Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė – ateities Lietuva“ pristatantis filmas. Projekto vykdytojai, kalbindami projekto dalyvius, lengvai įtikino, kad verta pačiam būti pokyčiu, kurį norime matyti.

Humanistinės pedagogikos asociacijos valdybos narė, pradinių klasių mokytoja Sonata Petraitienė, kuri kartu yra ir saviugdos klubo tėvams, mokytojams bei mokiniams vadovė Vilniaus „Versmės“ katalikiškoje gimnazijoje, savo pranešimu „Gyvenimo mokyklą gali kurti kiekvienas“ siekė skatinti mąstyti apie vaiko, mokytojo ir tėvų bendrystės kūrimą, dalinosi humanistinės pedagogikos poveikiu klasės bendruomenei ir įvardino tikrojo siektino dvasingumo prasmę.

Po pranešimų prasidėjo praktiniai užsiėmimai, kurių metu visi konferencijos dalyviai patyrė, kaip svarbu rimtai žiūrėti į įtikinėjimo meną. Visi kartu išrašė sėkmės raktus, garantuojančius efektyvesnį kitų žmonių įtraukimą į ugdymo įstaigos bendruomenės veiklą ir aktyvią veiklą švietime.

Svarbią dalį konferencijoje užėmė „Apskrito stalo“ diskusinės darbo grupės. Jų konferencijoje buvo net 5, skirtos išnagrinėti tokias temas, kaip „Ką iš tiesų gali tėvai?” , “Kaip mokykla prisideda prie mūsų vaikų laimės?”, “Kaip stiprinti siektinų švietimo tikslų įgyvendinimą?”, “Kaip kurti mokyklos bendruomenę?” ir “Kaip kurti gyvenimo mokyklą?”

Darbo grupėse vykusių diskusijų rezultatai buvo pristatyti konferencijos pabaigoje. Nuspręsta, jog tėvai savo galias gali treniruoti savo vaikų klasėje, o sustiprėję - toliau telkti mokyklos bendruomenę, burti gyvenvietės ar miesto tėvus bendrai savišvietai bei skirti laiko valstybinio lygmens iniciatyvoms. Šiuo metu rengiama konferencijos rezoliucija, kurios pagrindiniai akcentai yra šie:

Keisk mąstymą - pakeisi vaiko ateitį.
Nėra man draugų ir priešų, visi - mano Mokytojai.
Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso pokyčiai.
Savišvietai skiriamas laikas telkia žmones bendriems tikslams.
Humanistinė pedagogika - tai tas vertybinis pagrindas, kuris pripildo ugdymo turinį dvasingumu per Mokytoją.
Plėtodami emocinį intelektą padedame vaikams atrasti save.
Dalindamiesi gerąją patirtimi stipriname vieni kitus.

„Lietuvos tėvų forumo“ informacija

 

 

 

 

 

 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2