Dar galima teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti

Rugs 11 2013

dr. Meilė LukšienėŠvietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti. Ši premija skiriama pedagogams už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos skyrimo tikslas - įprasminti švietimo reformos pradininkės habilituotos daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti jaunus pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus.

Premijos laureatas įsipareigos tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų sambūryje.

Į premiją gali pretenduoti ne vyresni nei 35 metų asmenys. Premijos skyrimo komisija vertina kandidato pedagoginio darbo pradžią ir tolesnę veiklą, orientuotą į ugdymo demokratizavimą ir modernizavimą, sėkmingus edukacinius projektus, atsižvelgia į palankius esančių ir buvusių mokinių, tėvų atsiliepimus, sėkmingą bendradarbiavimą su kolegomis, lyderystę.

Kandidatūras iki 2013 m. rugsėjo 15 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Personalo skyriui gali teikti patys asmenys, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos.

Premijos dydis – 120 bazinių socialinių išmokų, šiuo metu tai sudaro 15 600 litų.

Meilės Lukšienės premijos skyrimo nuostatai

Švietimo ir mokslo ministerijos ir projekto „Alternatyvusis ugdymas“ informacija