Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Vasario mėnesį vyksta jaunimo mokyklų metodinių ir kūrybinių darbų paroda

Vas 04 2014

Nemaža dalis jaunimo mokyklų 2014 m. skaičiuoja 20-uosius savo gyvavimo metus. Ta proga Kauno miesto savivaldybė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno jaunimo mokyklos 2014 m. vasario mėn. organizuoja respublikinę metodinių ir kūrybinių darbų parodą „Alternatyviojo ugdymo galimybės Lietuvos Respublikos jaunimo mokyklose“, skirtą Lietuvos Respublikos jaunimo mokyklų 20-mečiui paminėti.


Parodos tikslai:

  • skleisti Lietuvos Respublikos jaunimo mokyklų ir kitų ugdymo įstaigų, turinčių jaunimo klases, gerąją patirtį, ugdant mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas alternatyviojo ugdymo kontekste;
  • išryškinti alternatyviojo ugdymo galimybes;
  • skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų, ugdančių mokymosi motyvacijos stokojančius mokinius.

Dalyviai: Lietuvos Respublikos jaunimo mokyklų ir kitų ugdymo įstaigų, turinčių jaunimo klases, vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų komandos.

Paroda vyks 2014 m. vasario 3–28 d. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje Kaune (Vytauto pr. 52).

Parodos organizatoriai kviečia apsilankyti!

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2