Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Projektas „Lyderių laikas“ informuoja apie knygų lyderystės tema pristatymus

Geg 15 2014

LL2LogoGegužės 7 d. projekto „Lyderių laikas“ komanda organizavo trijų projekto įgyvendinimo metu išverstų ir išleistų knygų švietimo lyderystės tema pristatymą. Čia rasite nuorodą, kur sudėtos pristatymų skaidrės, garso įrašai bei nuotraukos. Visi, kurie nedalyvavo pristatyme, turės galimybę susipažinti su medžiaga.

Taip pat rasite nuorodą į rubriką, kur yra sudėta visa informacija, susijusi su projekto įgyvendinimo metu išverstomis, išleistomis arba pirktomis ir pristatytomis knygomis.

Projekto metu buvo:

  1. Išverstos, išleisos, pristatytos ir švietimo bendruomenei išdalintos 9 pavadinimų knygos (kiekvienos knygos po 2000 egz.) švietimo lyderystės tema. Jas gavo beveik visų mokyklų bibliotekos, savivaldybės, rajoniniai švietimo centrai, universitetų bibliotekos, Švietimo ir mokslo ministerija ir jai pavaldžios institucijos.
  2. Nupirkta 30 pavadinimų knygų švietimo lyderystės tema lietuvių kalba (kiekvienos knygos po 200 egz.). Jos buvo pristatytos švietimo centruose (kiekvienos knygos pristatymo vaizdo įrašus galite rasti jau minėtoje rubrikoje) bei išdalintos rajoniniams švietimo centrams bei nacionalinio lygmens institucijoms.

Išverstos ir nupirktos knygos buvo orientuotos į projekto parengtų programų (Formaliųjų švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa, jos pagrindu parengta Neformaliųjų švietimo lyderystės mokymų programa, švietimo lyderystės konsultantų rengimo programa) turinį.

Projekto „Lyderių laikas“ informacija

 

 

 

 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2