Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Diegti produktyvųjį mokymąsi nori vis daugiau Lietuvos mokyklų

Spa 31 2014

2014 06 20 Baigiamoji sesija PM Paistryje 10Lapkričio 5 d. į dviejų dienų seminarą Kaune susirinks kone pusšimtis mokyklų atstovų: vadovai, mokytojai, pagalbos specialistai. Pagrindinių mokyklų, gimnazijų, daugiafunkcių centrų ir jaunimo mokyklų specialistų tikslas seminare – nuodugniai susipažinti su produktyviuoju mokymusi, jo ypatumais ir diegimo galimybėmis jų ugdymo įstaigose.

Seminarą ves produktyviojo mokymosi konsultantai kartu su sertifikuotais produktyviojo mokymosi pedagogais – penkiais mokytojais praktikais, taikiusiais šį metodą savo mokyklose dvejus mokslo metus ir turinčiais tarptautinį produktyviojo mokymosi sertifikatą. Sertifikatus pedagogai gavo išklausę Europos produktyviojo mokymosi instituto (IPLE, Vokietija) parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą.

Renginys Kaune organizuojamas Švietimo aprūpinimo centrui (ŠAC) vykdant Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektą „Alternatyvusis ugdymas“. Vykdant projekte numatytas veiklas sutaupyta lėšų, kurios panaudojamos tęsiant dalį projekto veiklų. Viena iš jų – Produktyviojo mokymosi modelio diegimas penkiose naujose mokyklose. Jos bus atrinktos iš tų mokyklų tarpo, kurios po planuojamo seminaro nuspręs išbandyti produktyvųjį mokymąsi.

Produktyvusis mokymasis yra edukacinė naujovė Lietuvos švietimo sistemoje, žingsnis po žingsnio diegiama mokyklose, vykdančiose pagrindinio ugdymo programą. 2012–2014 m. produktyvųjį mokymąsi taikė trys šalies mokyklos: Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Rokų gimnazija ir Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija. Trys dešimtys devintokų ir dešimtokų turėjo progą pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą įgyti visiškai kitaip: dalį savaitės dienų mokantis mokykloje, o likusią dalį – praktinio mokymosi vietose (privačiose įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose, organizacijose ir pan.).

Seminaro programą galima atsisiųsti čia

Daugiau informacijos apie produktyvųjį mokymąsi rasite projekto „Alternatyvusis ugdymas“ svetainėje adresu http://www.alternatyvusisugdymas.lt/index.php/apie-projekta/sritys/produktyvusis-mokymasis

 

 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2