Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Alternatyviojo ugdymo plėtros gairių ir teisės aktų pakeitimų projektai: medžiaga viešajai konsultacijai

Gruo 16 2014

Gruodžio 18 d. 9 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje organizuojama viešoji konsultacija. Jos tikslas – pristatyti alternatyviojo ugdymo plėtros gairių ir teisės aktų pakeitimų projektus ir išgirsti švietimo bendruomenės narių nuomonę dėl siūlomų pakeitimų.

Pateikiame nuorodas į teisinius dokumentus, kurių siūlomi atlikti pakeitimai bus pristatyti ir svarstomi renginio metu:

  • teisės aktų projektai:

1) LRV nutarimo dėl Tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo projektas;

2) Produktyviojo mokymo organizavimo tvarkos aprašo projektas;

3) Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas;

4) Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas“ pakeitimo projektas;

5) Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ISAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ papildymo projektas.

Viešosios konsultacijos darbotvarkė:

08:30 – 09:00 val. Dalyvių registracija

09:00 – 09:10 val. Įžanga. Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ vadovė Simona Plienaitytė

09:10 – 09:30 val. Alternatyviojo ugdymo plėtros gairių projektas. Dr. Danguolė Bublienė, Vilniaus universiteto Teisės  fakulteto Privatinės teisės katedros docentė, advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ asocijuota partnerė

09:30 – 09:50 val. Alternatyviojo ugdymo plėtros kryptys: teisės aktų projektai. Daiva Dumčiuvienė, advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ advokatė

09:50 – 12:00 val. Diskusija ir viešosios konsultacijos dalyvių pasiūlymų aptarimas

Primename, kad Švietimo aprūpinimo centras, vykdydamas nacionalinį projektą „Alternatyvusis ugdymas“, rengia teisinius dokumentus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas plėtoti alternatyvųjį ugdymą šalies mokyklose. Platesnį viešosios konsultacijos aprašymą-kvietimą rasite čia.

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti, išsakyti savo nuomonę ir teikti siūlymus rengiamiems dokumentams.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2