Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Kierano Egano knygos pristatymo medžiaga

Rugs 23 2014

14 09 18 Kieranas Eganas VilniujePateikiame Kierano Egano idėjų ir knygos „Nuodugnus mokymasis: paprasta naujovė, galinti keisti mokymą“ pristatymo medžiagą. Pristatymas vyko Vilniuje š.m. rugsėjo 18 d. 

Pagrindinė idėja
Kaip pasitelkti vaikų emocijas ir vaizduotę mokantis 
Nuodugnus mokymasis: paprasta naujovė, galinti keisti mokymą

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2