Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Produktyviojo mokymosi diegimo tyrimas

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Produktyviojo mokymosi modelio diegimo ypatumus ir pateikti įžvalgas apie pokyčius įvairiais lygmenimis mokyklose diegiant produktyvųjį mokymąsi.

„Produktyviojo mokymosi modelio diegimo Lietuvos mokyklose situacijos analizė“

I-oji tyrimo dalis. Auksė Petruškevičiūtė, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija;

II-oji tyrimo dalis. Dr. Asta Lapėnienė, Dangira Lukšytė, Vytauto Didžiojo universitetas

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2